prodej-domen.eu

Zde jsou podmínky, které je nutné splnit pro správnou změnu majitele domény.


Majitelem domén .EU se mohou stát firmy, které mají sídlo, pobočku nebo hlavní místo podnikání na území EU, organizace se sídlem na území EU, občané EU (tj. trvalý pobyt v některém ze členských států EU).

Současným majitelem domén uvedených v seznamu na těchto stránkách je provozovatel stránek Prodej-domen.eu.

Odesláním formuláře ze stránek Prodej-domen.eu souhlasíte s uložením Vašich osobních údajů v naší databázi kupujících a použitím těchto údajů k registraci nového účtu u akreditovaného registrátora INTERNET CZ, a.s.

Provozovatel stránek Prodej-domen.eu zachovává mlčenlivost o údajích, které jsou mu zájemci sděleny a osobní údaje nepředává žádné další osobě. S osobními údaji uživatele je nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zájemci je známo a souhlasí s tím, že údaje o majiteli domény musí být obsaženy v databázi příslušného registrátora domény 1. úrovně, a že jsou u většiny z nich tato data veřejně přístupná.

Provozovatel stránek Prodej-domen.eu zasílá požadavek na změnu majitele domény. V požadavku musí uvést údaje nového majitele domény, který musí mít zaregistrovaný kontakt na EURIDU.
Na základě těchto údajů bude vygenerován požadavek na změnu majitele domény .EU.

Na e-mail jak provozovatele stránek Prodej-domen.eu, tak nového majitele domény bude EURIDEM zaslána zpráva, která bude obsahovat jedinečný kód, který oběma stranám umožní potvrdit nebo odmítnout navrhovanou změnu prostřednictvím webových stránek EURIDU.
Na potvrzení této změny mají obě strany sedm kalendářních dnů od data, kdy EURID zašle e-mailovou zprávu na potvrzení.

Po zaslání domluvené částky za doménu provozovatel stránek Prodej-domen.eu potvrdí zprávu zaslanou EURIDEM a dojde ke změně majitele domény .EU.Domény Podmínky a postup Kontakt